"Bayezid-i Bestami Hazretleri" Kitabı Satılmaktadır

Bayezid-i Bestami Hazretleri


Bayezid-i Bestami Hazretleri (İthal Kağıt) - Celal Yıldırım

Büyük Sofî Bayezid-i Bestamî (k.s.) Hazretleri ve İslam Tasavvufunun Özü

Hicretin üçüncü asrında yetişen büyük sofilerden biri de şüphesiz ki Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri''dir. Tasavvuf tarihinde kendisine geniş yer verilmiş, mâna alemindeki yüceliği nisbetinde şöhret bulmuş, gönül ehli yanında büyük saygı görmüş, nefis terbiyecilerine ışık tutmuş, ruhunu dünyevî kirlerden arındırmak isteyen ariflere rehberlik etmiş, Allah ile kul arasındaki nefsanî arzuların keşif perdesini aralamak isteyen Hak âşıklarına örnek olmuş kadri yüce bir zattır. Asıl adı Tayfur''dur.
Babasının adı İsâ, dedesinin adı Şerûşân''dır. İbn-i Cevzî Mir''âtü''z-Zaman adlı eserinde Bâyezid-i Bestamî Hazretlerinden bahsederken diyor ki: «Dedesi Şerûşân önceleri mecusî (ateşperest) idi. Sonra Cenâb-ı Hakk''ın inayet eli kendisine uzandı da müslüman oldu.. Babası İsâ, iyi ahlâk sahibi bir kimse idi.
Tasavvufa karşı büyük ilgi duyar, çocuklarını o sahada yetiştirmek isterdi.» Aynı müellifin belirttiğine göre, İsa''nın üç oğlu vardı. Tayfur ortancaları olarak bulunuyordu. Her üçü de zâhid kişilerdi. Özellikle kendilerini ibâdetin derin zevki içinde yetiştirdikleri için çevrelerinin dikkatini çekmiş ve çoğu kimselerden hürmet görmüşlerdi.
Ortanca kardeş olan Bâyezid (Tayfur) Hazretleri ise kendi çağının seçkinlerinden idi. Tasavvufçular arasında en güzel hale sahip bulunuyordu. İslâm maarifinde söz sahibi sayılır. Keşif konusunda ileri bir adımı vardır. Fena ve beka vadisinde önünü alan olmamıştır.
Paris''te çıkan Arapça bir mecmua koleksiyonunda 1913 yıl, 195. sayıda Bâyezid-i Bestamî Hazretleri''ne ayrılan bölümde deniyor ki: «Allah''ın velî kullarından biri sayılan Ebû Yezîd Bestami Hazretleri bütün ömrünü Cenâb-ı Hakk''a olan sevgi havası içinde değerlendirmiştir.
Rivayet edildiğine göre kırk beş defa Beytullah''a haccetmişti. Her gün bir hatme okur, Allah kelâmıyla iç âlemini cilalardı.» İmâm Ebû Abdurrahman bin Hüseyn es-Sülemî Hazretleri Tabakatü''l-Meşâyih adlı eserinde Bâyezid-i Bestamî maddesinde diyor ki:
«Dedesi Şerûşân mecusî idi. Allah hidâyet kapısını ona açtı da müslüman oldu.» «Şerûşân''ın Adem, Tayfur ve Ali adında üç oğlu vardı.
Hepsi de zühdü takva sahibi kişilerdi. Kendilerini ibâdete vermiş gönül ehli bahtiyarlardı. Bunlar Bestam halkından idiler.» - Bâyezid Hazretleri -ki asıl adı Tayfur''dur- hicretin 236. yılında vefat etti. 234. yılında vefat ettiğini söyleyenler de var.. Allah daha iyisini bilir..-

KİTABIN SATILDIĞI SİTELER ŞUNLARDIR;

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Yasin yayınevinden ve yazardan Allah(cc)razı olsun..
Hazretle ilgili doyurucu bir hisseler kitabı.
Kapak tasarımı ve basımı da bir o kadar sevimli ki.
İyi ki almışım bu kitabı dedirtir emin olun.