8 Temmuz 2012 Pazar

Şeyh Musa Fakih - بايزيد بسطامى
Bayezid-i Bistami,nin ( بايزيد بسطامى ) iki torunundan biridir
Asıl adı Tayfur olan 776 - 846 tarihleri arasında Hazar Denizi'nin güney sahillerindeki Bistam şehrinde yaşamış bir mutasavvıf.
Kabri İran'ın Bistam ilçesinde bulunmaktadır.
776 (H.160) veya 803 (H.188)de İran'da Hazar Denizi kenarında Bistâm'da doğdu. Künyesi, Ebû Yezîd'dir. İsmi Tayfûr, babasının adı Îsâ'dır.

Torunlarından Hz İsa ve Hz Musa İran Horasanından Anadoluya Göç etmişler, İlk önceleri Hatayın Kırıkhan ilçesinde ikamet etmişler, sonraları kendilerine verilen vazife gereği Anadolunun iç taraflarına göç etmek istemişler ve Kırıkhandan İki kardeş ayrılmışlar, Kırıkhan halkı Kardeşlerin gitmelerini istemedikleri için kardeşlerden birini orada şehit etmişler ve orada kalmıştır( Şeyh İsa Türbesi Kırıkhan'ın Alabeyli Köyünün kuzeyindedir.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktadır ve bir tepe üzerindedir ),diğer kardeş (Şeyh Musa Fakih - بايزيد بسطامى )
Tokatın, Zile ilçesine gelerek burada irşadına devam etmiştir.

Danişmendli dönemi meşhur bilgin ve âlimlerinden Şeyh Mûsâ Fakîh, Bayezid-i Bestâmî Hazretleri'nin (yedinci batından) torunlarındandır.

Nizamü'ddin Yağıbasan döneminde, kayınpederi Hacı Bayezid Efendi ile birlikte Zile'ye gelmişlerdir.Danişmendliler tarafından bu zata (Şeyh Musa'ya) bir medrese ve bir de zâviye yaptırılmış ve birçok vakıflar te'sis edilmiştir. Vâli Recâi Güreli tarafından yıktırılan Hacı Bayezid Câmîi bu zatın delâletleriyle yaptırılmıştır..

Yakın tarihe kadar burada bulunan külliye Bayezid-i Bestâmî'nin torunlarından Şeyh Edhem Çelebi tarafından yönetilmekteydi. Türbede 1106 ve 1305 tarihli iki kitâbe bulunmaktadır.

Zile Müftüsü, merhum Arif KILIÇ yazısında Şeyh Musâ'nın hem Dânişmendliler hem de Selçuklular tarafından çok büyük hürmet gördüğünü ve kıymetli eserler yazdığını belirtir.

("Zile Tarihi", Çağıltı Dergisi, Eylül - Ekim 1961, C. 1, sh. 6 - 7)

Halen Burada yatmaktadır ve sülalesi devam etmektedir ve torunları Zilede yaşamaktadır

Halk arasında Beyazıbesten adı ile bilinen ziyaret yeri Zile merkezinde Ali Kadı Mahallesi'nde olup çevre halkı tarafından baş ve göz ağrıları ile çeşitli dilekler için ziyaret edilen yerlerdendir.

Hiç yorum yok: