19 Ekim 2014 Pazar

"MÛSA FÂKİH"ŞEYH EDHEM ÇELEBİ"

 
---MÛSA FÂKİH
1073'den sonra Dânişmendliler zamânında Tokat-Zile'ye gelip yerleşmiş Horasan velîlerinden. Kendisine ilminin çokluğundan dolayı dînin yardımcısı mânasına Nâsırüddîn, hukuk ilmindeki üstünlüğünden dolayı da Fakîh lakabı verilmiştir. 1207'de vefât etmiş olup türbesi Zile'de Ali Kadı mahallesindedir. Kendisi gibi büyük bir âlim ve velî olan oğlu Aliyyül Mücerret de 1256'da vefât etmiş olup babasının türbesinde medfundur. Türbede bulunan diğer sandukalar ise Muîniddîn Halil Efendi, Şeyh Edhem Çelebi ve Müsevî Abdullah Efendiye âittir.

---EDHEM ÇELEBİ
Tokat'ta yetişen velîlerden. 1301 yılında Tokat'ta doğdu. Babası Muînüddîn Halil Efendi, annesi Ümmü gülsüm Hâtundur. Küçük yaştan îtibâren dayısı olan büyük velî Acepşir hazretlerinden ders almaya başladı. Ondan aldığı ilim ve feyzlerle kemâle erdi. Zile'ye gitti. Bâyezîd-i Bistâmî Câmiinde insanlara İslâmiyeti anlatıp onların doğru yola, din ve dünyâ saâdetine kavuşmaları için çalıştı. Birçok talebe yetiştirdi. Otuz beş yaşlarında iken Artovalı Seyyid Ömer'in kızı ile evlendi. Bu hanımından olan oğlu Abdurrahmân Efendi de ilim ve ihlâsı ile tanınan büyük bir velî oldu.Uzun müddet taliblerine ders verip kıymetli talebeler yetiştiren Edhem Çelebi 1350'de vefât etti. Kabri, Zile'de Mûsâ Fakîh türbesindedir.
Edhem Çelebi'nin ilmiye silsilesi ise şöyledir: Edhem Çelebi, Acepşir, Osman-ı Rûmî, Aliyyül-Mücerrât, Mûsâ Fakîh, Mustafa Safiyüddîn Bistâmî, Necîbüddîn Osman Bistâmî, Mehmed Bistâmî, Bâyezîd-i Bistâmî, İmâm-ı Câfer-i Sâdık, İmâm-ı Muhammed Bâkır, İmâm-ı Zeynel Âbîdin, İmâm-ı Hüseyin, İmâm-ı Aliyyül-Mürtezâ, Peygamber efendimiz Muhammed Mustafâ (sallallahü aleyhi ve sellem).

23 Eylül 2013 Pazartesi

AYAKKABININ ÇAMURU "Tayfûr Ebû Yezîd el-Bûstâmî"

 
Bâyezîd-i Bistâmî yağmurlu bir havada Cumâ namazına gitmek için evinden çıktı. Sağnak hâlde yağan yağmur, yolu çamur hâline getirmişti.
Yağmur bitinceye kadar bir evin ihâta duvarına dayandı. Çamurlu ayakkabılarını duvarın taşlarına sürerek temizledi. 
Yağmur yavaşlayınca câmiye doğru yürüdü. Bu sırada aklına bir mecûsînin duvarını kirlettiği geldi ve üzülerek; "Onunla helâlleşmeden nasıl Cumâ namazı kılabilirsin? Başkasının duvarını kirletmiş olarak nasıl Allahü teâlânın huzûrunda durursun?" diye düşündü ve geri dönüp o mecûsînin kapısını çaldı. 
Kapıyı açan mecûsî; "Buyrun bir arzunuz mu var?" diye sorunca; "Sizden özür dilemeye geldim." dedi. Mecûsî hayretle; "Ne özrü?" diye sordu.
 O da; "Biraz önce duvarınızı elimde olmadan çamurlu ayakkabılarımı temizlemek maksadıyla kirlettim. Bu doğru bir hareket değil. Yağmurun şiddeti bu inceliği unutturdu." deyince, Mecûsî hayretle; "Peki ama ne zararı var? Zâten duvarlarımız çamur içinde. 
Sizin ayağınızdan oraya sürülen çamur bir çirkinlik veya kabalık meydana getirmez." dedi. Bâyezîd-i Bistâmî; "Doğru ama, bu bir haktır ve sâhibinin rızâsını almak lâzımdır." dedi. Mecûsî; "Size bu inceliği ve insan haklarına bu derece saygılı olmayı dîniniz mi öğretti?" diye sorunca; "Evet dînimiz ve bu dînin peygamberi olan Muhammed aleyhisselâm öğretti." dedi. Mecûsî; "O hâlde biz niçin bu dîne girmiyoruz?" diyerek kelime-i şehâdet getirip müslüman oldu.

18.EYLÜL.2013-ÇARŞAMBA.

20 Eylül 2013 Cuma

Şeyh Ethem Çelebi "بايزيد بسطامى"

 

Ali Kadı Mahallesindeki Beyazid-i Bestami diğer adıyla Şeyh Ethem Çelebi cami'indedir. Buradaki türbede 7 kabir bulunmaktadır.
Bu kabirlerde yatanlar ise: Beyazıd-ı Bestaminin 7. göbekten torunu Nasıreddin Musa Fakih, oğlu Aliyyü'l Mücerret, torunu Muinüddin-i Halil'dir.
Anne tarafından dedeleri,
Zile'lilerin ısrarlı daveti üzerine o zaman Aksaray denilen bugünki kendi adıyla anılan ŞEYHNUSREDDİN Köyüne yerleşmişlerdir.
Tahminen hicri 630 yılında Zileye gelen Şeyh Nusreddin efendi hazretleri torunu Ümmügülsüm hanımı Zile merkezinde Şeyh Etem Çelebi Camii içerisinde türbede medfum bulunan ve Beyazıdu Bestami torunlarından olan Muinüddin-i Halil efendi ile evlendirilmiştir. Bu evlilikten meşhur alim Şeyh Etem Çelebi dünyaya gelmiştir
Müsevvid Abdullah Efendi, torunun hanımı Ümmü gülsüm ve şeyh Ethem Ethem Çelebinin anne tarafından dedesidir. Şeyh Ethem Çelebi'nin oğlu Abdurrahman Çelebi de burada medfundur.
Bu cami ve türbenin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

14 Nisan 2013 Pazar

"Kim Benim 45 Haccımı bir Ekmeğe Satın Alır"

"Ey Bayezid-i Bistami! senin bir benzerin var mı ki 45 defa hac ettin ve binlerce hatim etme bahtiyarlığına eriştin" diye fısıldadı. bu ses onu üzdü. derhal toparlandı ve oradakilere "kim benim 45 haccımı bir ekmeğe satın alır" diye sordu. bir adam ben alırım dedi ve ekmeği uzattı. bayezid-i bistami hazretleri aldığı ekmeği oradan bulunan bir köpeğin önüne koydu. sonra işini bitirip rum diyarına doğru yola çıktı. günlerce gittikten sonra antakya sen pier kilisesine bağlı olarak münzevi bir şekilde yaşayan kırıkhan'daki trabsak (darbısak) kalesinde yaşayan rahiblerin bulunduğu yere geldi. kale m.ö 200-250 yıllarında dört katlı olarak inşa edilmiş zamanının sayılı yapılarından, ipek yolu üzerinde ve hadis-i şerifte alameti verilen ahir zamanda küffar ile yapılacak büyük harbin olacağı amik ovasına hakim bir yapıdır. burada bir rahip ile karşılaşan bayezid-i bistami hazretlerini, rahip elinden tutup kaldığı yere götürdü. ona bir oda verdi. bayezid-i bistami hazretleri kendisine ayrılan odada ibadetine başladı. rahip her gün onun yiyeceğini sabah akşam getirip önüne koyardı. bu hal bir ay devam etti. bayezid-i bistami hazretleri bir gün nefsine dönerek "ey nefis! seni kırmak istiyorum fakat sen o kadar kötüsün ki kırılmıyorsun" dediği sırada rahip içeri girdi ve "ismin nedir?"diye sordu. o da: "bayezid" cevabını verdi. rahip, "ne güzel adamsın. keşke isa mesih'in kulu olmuş olsaydın!" deyince bu sözler bayezid-i bistami hazretlerine ağır geldi. orada daha fazla kalamayacağını söyledi. rahip oralarda 40 gün konaklamanın adet olduğunu söyledi ve ekledi: "bizim burada kırk günü tamamla, öyle git. çünkü bizim büyük bayramımız var. onu görmeni çok arzu ediyorum. aynı zamanda bir büyüğümüz sadece bu günlerde bir defa konuşur. onu dinlemeni istiyorum" deyince teklifi kabul ederek kırk gün kalmaya razı oldu. (orada bir büyük papaz sadece yılda bir defa, o bayram gününde çıkıp konuşurmuş.)kırkıncı gün geldiğinde rahip, "buyurun dışarı çıkalım , bayram günümüz geldi" dedi. hazret dışarı çıkmak için hazırlandı. rahip ona "bu kıyafetle bin kadar rahibin arasına nasıl gireceksiniz!? bu elbiseleri çıkarıp şu rahip elbiselerini giyiniz, boynunuza şu incili asınız"dedi. bu teklif bayezid-i bistami hazretlerine ağır gelmesine rağmen bir hikmet vardır diyerek denileni yaptı ve rahiplerin arasına katıldı. biraz sonra rahiplerin büyüğü geldi. fakat konuşmuyordu. niçin konuşmadığı sorulduğunda "nasıl konuşabilirim, aranızda bir muhammedî var!" diye cevap verdi. halk ve rahipler; "onu göster parçalayalım" diye bağrıştılar. baş rahip "hayır. yemin ederim ki söylemem, ancak ona dokunmayacağınıza söz verirseniz, onu size tanıtabilirim" dedi. bunun üzerine rahipler ve halk muhammedî olan zata dokunmayacaklarına dair yemin ettiler. baş rahip "allah için ey muhammedî, ayağa kalk ve kendini göster" diye seslenince bayezid-i bistami hazretleri ayağa kalktı. baş rahip "adın ne?" diye sordu. " bayezid!" cevabını verdi. tahsil gördün mü ?" diye sorunca " rabbimin öğrettiği kadar bir şey biliyorum" dedi. bunun üzerine rahip "o halde şu hususları cevaplandır! ikincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikinciyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi oymayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, on birincisi olmayan on'u, on ikincisi olmayan on biri, on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle bunlar nelerdir?"

bayezid-i bistami hazretleri baş rahibe

"beni iyi dinleyiniz, ikincisi olmayan bir, eşi ve ortağı, dengi ve benzeri olmayan allah teala'dır.

üçüncüsü olmayan iki gece ve gündüzdür.

dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır (boşamadır).

beşincisi olmayan dört tevrat, zebur, incil, kur'anı kerimdir.

altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır.

yedincisi olmayan altı, yerlerin ve göklerin yaratıldığı altı gündür.

sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür.

dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak sekiz melektir.

on'uncusu olmayan dokuz, kadının dokuz ay hamilelik müddetidir.

on birincisi olmayan on, musa (a.s)'ın şuayb (a.s.) peygambere yaptığı on yıl çobanlıktır.

on ikincisi olmayan on bir yusuf peygamberin on bir kardeşidir.

on üçüncüsü olmayan on iki, on iki aydır" dedi.

rahip tebessüm ederek "doğru söyledin. şimdi de bana havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaza edildi ve kim hava ile helak edildi? bunlardan haber ver" dedi. bayezid-i bistami hazretleri:

"isa peygamber havadan yaratıldı, havada muhafaza edildi, ad kavmi hava ile helak edildi."

rahip "doğru söyledin. ağaçtan kim yaratıldı, ağaçta kim korundu ve ağaç ile kim helak oldu?" diye sorunca "musa (a.s) nın asası ağaçtan yaratıldı, nuh (a.s) ağaç içinde (gemide) korundu, zekeriya (a.s) ise ağaç içinde testere ile biçilip helak edildi." cevabını verdi.

rahip "doğru söyledin. kim ateşten yaratıldı, kim ateşten korundu, kim ateş ile helak oldu?" diye sordu. bayezid-i bistami hazretleri "iblis ateşten yaratıldı, ibrahim (a.s) ateşten korundu, ebu cehil ateş ile helak oldu." dedi.

rahip tekrar "taştan kim yaratıldı, taş içinde kim korundu ve taş ile kim helak oldu?" dedi. bayezid-i bistami hazretleri "salih peygamberin devesi taştan yaratıldı, ashab-ı kehf taş içinde korundu, ebrehe ve ordusu taş ile helak edildi." cevabını verdi.

rahip "doğru söyledin dedi. cennette dört nehir vardır. biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri şaraptandır. ayrı, ayrı olan bu nehir aynı kaynaktan akıyormuş, bunun dünyada bir örneği var mıdır?" diye sordu. bayezid-i bistami hazretleri "evet vardır. insanın başından dört nehir akar. kulak yağı acıdır, göz yaşı tuzludur, burun ayrı tat, ağızdan gelen su tatlıdır."

rahip "doğru söyledin. cennet ehli yer içer fakat abdest bozmaz, su dökmez. bunun dünyada benzeri var mıdır?"diye sorunca bayezid-i bistami hazretleri "evet vardır. ana rahmindeki çocuk yer içer fakat dışkısı yoktur." cevabını verdi.

rahip "doğru söyledin. cennette tuba ağacı vardı. cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın dalına dokunmasın. bunun dünyada bir örneği var mıdır?" diye sordu. bayezid-i bistami hazretleri "evet vardır. güneş sabahleyin doğunca böyle değilmidir?" cevabını verdi.

rahip "doğru söyledin. şimdi şunları cevaplandır: bir ağaç vardır on iki dalı bulunmakta her dalında otuz yaprak bulunmakta ve her yaprakta beş çiçek yer almakta, bunların ikisi güneşe üçü karanlığa bakmaktadır. bu ağaç nedir?" deyince bayezid-i bistami hazretleri "ağaç bir yılı temsil eder on iki dalı on iki ayı her dalda ki otuz yaprak, günleri, her yaprakta ki beş çiçek de beş vakit namazı temsil eder." cevabını verdi.

son olarak rahip şöyle sordu "bana şu kimseden haber ver. hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur. fakat onun ne ruhu vardır ne de hac kendisine vaciptir." bayezid-i bistami hazretleri "nuh peygamberin gemisidir." dedikten sonra rahib'e "ey rahip. bir çok sorular sordun. biz onları cevaplandırmaya çalıştık. müsaade ederseniz benim de sorularım var. fakat ben bir sorudan başka sormayacağım o da şudur:

"cennetin anahtarı nerededir? cennet kapılarının üzerinde ne yazılıdır?" rahip sustu ve cevap vermekten kaçındı. diğer rahipler bu duruma bozuldular ve "ey büyüğümüz mağlup mu oluyorsunuz?" dediler. o da "hayır mağlup olmak istemiyorum." deyince "peki öyleyse niçin cevap vermiyorsun" dediklerinde "şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız?" dedi. bunun üzerine hepsi birden söz verdiler. rahip "dinleyin, şimdi cevap veriyorum. cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı olan ibare "la ilahe illallah muhammedün resullullah'tır" deyip, o anda müslüman olduğunu açıkladı. diğer rahiplerde hep bir ağızdan kelime-i şahadet getirip müslüman oldular. bayezid-i bistami hazretleri onların yanında kalıp islamiyeti her yönüyle öğretti ve burada otuz yıl kaldı. böylece onun kırıkhan darbısak kalesine gelmesinin hikmeti meydana çıktı.27 Mart 2013 Çarşamba

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'DAN ZİLE KADISI'NA FERMAN - YIL1553

Zile'de bulunan Ethem Çelebi Tekkesi'nin (bugünkü Beyazıd-ı Bestami Camii) şeyhinin şikayeti üzerine , Kanuninin,vakıf arazisine müdahele eden bu insanlara mani olunmasına dair Zile kadısına gönderdiği M.1553 tarihli fermanıdır.
Orjinal metni şöyledir:
TUĞRA
( KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN)
---1. Kıdve’l-kaza ve’l-hükkam madenü’l-fezailü’l-kelam mevlana Zile kadısı dame fazlıhu tevki’-i ref’-i hümayun vasıl olacak malum ola ki ;
---2. darende ferman-ı hümayun Abdülkerim nam kimesne dergah-ı muallama adem gönderüb arz-ı hal idüb bil-fiil şeyhi olduğum tekke (?)…
---3. Zile’de vaki’ olan Ethem Çelebi Evkafı’nın mabeyn mümtaz (?) sınırunda olub kadimde vakf içün ziraat
---4. oldukları vakf-ı mezburun habis taifesi meramızdır deyu şer’i şerifi kadimden oldukları mahallü dahl
---5. idüb vakıf içün zira’ittirmeye mani’ olub teaddi iderler deyu bildirdi. Buyurdum ki ; bu hususun üzerinden on beş yıl/sene mürur itmiş
---6. vekiliyle……şer’iye sorulub dahli olmamaşı ile bizzat hasımanı beraber idüb ber mucib-i şer’i-şerif
---7. hak üzere teftiş idüb göresiz kaza arz iylediği vekili arz iylediği vekiliyle bu babda mukteza-i şer’i kavim ile amel olub ……ilam ve müteveccih (?)
---8. olanı hükm idüb şerh koyasız kimesneye hilaf-ı şer’innas ittürmeyesüz…..tezvirden
---9. ve şühud-ı zurdan hazer idüb vakıftan medhali olmayanı dahl ittürmeyesün amel ideni arz iyleyüb……..itmeyesüz
---10. şöyla bilasız bu hükm-ü hümayunnası ifa idüb alamet-i şerifi itimad kılasız tahriran evahir-i rebiü’l-evvel sittin-i tis’a mie.
(H.960 – M.1553) BE-MAKAM-I KONSTANTİNİYYE
(Çeviren : Hadi BELGE )