8 Temmuz 2015 Çarşamba

Rivayete Göre....


Mahmud Gaznevi (r.a.) bir keresinde Ebu'l Hasan El-Harkani (k.s.) Hazretleri'nin huzuruna girer:

- Ya şeyh! Bayezid-i Bestami hakkında ne dersin?
diye sorar. Şeyh efendi cevaben:
- O öyle bir zattır ki, ona uyan hidayet bulur ve saadete kavuşur, der.

Cevabı duyan Mahmud Gaznevi (r.a.)

- bu nasıl olur? Ebu Cehil, Rasulullah'ı (s.a.v.) gördü de kötü olmaktan kurtulamadı,
Deyince, şeyh efendi:
- Ebu Cehil, Rasulullah'ı ( s.a.v.) görmedi, o ancakAbdullah oğlu Muhammed'i (s.a.v.) gördü. der..

Hiç yorum yok: