20 Eylül 2013 Cuma

Şeyh Ethem Çelebi "بايزيد بسطامى"

 

Ali Kadı Mahallesindeki Beyazid-i Bestami diğer adıyla Şeyh Ethem Çelebi cami'indedir. Buradaki türbede 7 kabir bulunmaktadır.
Bu kabirlerde yatanlar ise: Beyazıd-ı Bestaminin 7. göbekten torunu Nasıreddin Musa Fakih, oğlu Aliyyü'l Mücerret, torunu Muinüddin-i Halil'dir.
Anne tarafından dedeleri,
Zile'lilerin ısrarlı daveti üzerine o zaman Aksaray denilen bugünki kendi adıyla anılan ŞEYHNUSREDDİN Köyüne yerleşmişlerdir.
Tahminen hicri 630 yılında Zileye gelen Şeyh Nusreddin efendi hazretleri torunu Ümmügülsüm hanımı Zile merkezinde Şeyh Etem Çelebi Camii içerisinde türbede medfum bulunan ve Beyazıdu Bestami torunlarından olan Muinüddin-i Halil efendi ile evlendirilmiştir. Bu evlilikten meşhur alim Şeyh Etem Çelebi dünyaya gelmiştir
Müsevvid Abdullah Efendi, torunun hanımı Ümmü gülsüm ve şeyh Ethem Ethem Çelebinin anne tarafından dedesidir. Şeyh Ethem Çelebi'nin oğlu Abdurrahman Çelebi de burada medfundur.
Bu cami ve türbenin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

Hiç yorum yok: