6 Ağustos 2011 Cumartesi

Silsile-i Şerif Nedir ?

Silsile: Tarikat Şeyhlerinin Hz. Peygamber (s.a.)'e kadar uzanan üstadlar zincirine verilen addır. Silsile, manevi bir neseb sayılır.
Bizim aramızdaki manevi neseb, kan bağı demek olan maddi nesebden daha yakın ve daha kuvvetlidir. Çünkü ruh, insanın hakikatini teşkil eder. İnsan ruhuyla insandır, insanın manevi babası, ruhuna hitab ettiği için, rehberliği de daimidir. Bu yüzden, manevi babaya intisab ile kendisine tabi olmak, her şeyden önce gelir.
 • Kainatin Efendisi (S.A.V.)

 • Hz. Ebu Bekir (R.A.)

 • Hz. Selman-i Farisi (R.A.)

 • Hz. Kasim bin Muhammed (R.A.)

 • Hz. Cafer-i Sadik (K.S.)

 • Hz. Bayezid-i Bistami (K.S.)

 • Hz. Ebu´l-Hasan Harakani (K.S.)

 • Hz. Ebu Ali Farimedi (K.S.)

 • Hz. Yusuf-i Hemedani (K.S.)

 • Hz. Abdulhalik Gücdüvani (K.S.)

 • Hz. Arif Rivegeri (K.S.)

 • Hz. Mahmud Incir Fagnevi (K.S.)

 • Hz. Ali Ramiteni (K.S.)

 • Hz. Muhammed Baba Semmasi (K.S.)

 • Hz. Seyyid Emir Külal (K.S.)

 • Hz. Sah-i Naksibendi (Muhammed Bahaeddin (K.S.)

 • Hz. Alaüdin Attar (K.S.)

 • Hz. Yakub-u Cerhi (K.S.)

 • Hz. Ubeydullah Ahrar (K.S.)

 • Hz. Muhammed Zahid (K.S.)

 • Hz Dervis Muhammed (K.S.)

 • Hz. Hace-gi Emkengi (K.S.)

 • Hz. Muhammed Bakibillah (K.S.)

 • Hz. Imam-i Rabbani (Ahmed Faruki Serhendü) (K.S.)

 • Hz. Muhammed Masum (K.S.)

 • Hz. Seyh Seyfeddin (K.S.)

 • Hz. Seyyid Nur (K.S.)

 • Hz. Mazhar-i Can-i Canan (K.S.)

 • Hz. Abdullah Dehlevi (K.S.)

 • Hz. Halid-i Bagdadi (Mevlana Ziyyaeddin) (K.S.)

 • Hz. Seyyid Abdullah (K.S.)

 • Hz. Seyyid Taha-yi Hakkari (K.S.)

 • Hz. Seyyid Sibgatullah Arvasi (K.S.)

 • Hz. Abdurrahman-i Tagi (K.S.)

 • Hz. Muhammed Sami-il Erzincani (K.S.)

 • Hz. Muhammed Besir Sani-yil Erzincani (K.S.)

 • Hz. Dede Pasa Bayburdi (K.S.)

 • Hz. Abdurrahim Reyhan Erzincani (K.S.)

Hiç yorum yok: