6 Ekim 2011 Perşembe

Sünnete Uymayan Veli Olamaz

Bir gün, Bayezid-i Bistâmî Hazretlerine yakınları:
- Efendim filan yerde büyük bir zat var. Fazilet ve keramet sahibi bir velidir. Ve daha başka sözlerle o zatı çok övdüler. Bunun üzerine Beyazıd-ı Bistami (ks) Hazretleri:

- Madem öyledir. O halde o büyük zatı ziyarete gitmemiz lazım oldu. Buyurdular.
Talebelerinden bazıları ile birlikte onun bulunduğu yere geldiler. Beyazıd-ı Bistami (ks) Hazretleri, bildirilen zatın, mescide doğru gitmekte olduğunu ve Ka’be yönüne tükürdüğünü gördü. Görüşmekten vazgeçip derhal geri döndü. Sonra o kimse hakkında şöyle buyurdu: "Dinin hükümlerini yerine getirmekte, sünnet-i seniyyeye uymakta ve edebe riayette zayıf birisine, nasıl olur da keramet sahibi denilir. Böyle bir kimsenin, Allah-u Teala’nın evliyasından olması mümkün değildir." Buyurdu.

Hiç yorum yok: