22 Eylül 2010 Çarşamba

KURT DİLE GELDİ

Abdullah Balgalmış
18 saat önce

Ali Semerkandi ki, âlim ve veli bir zat.
Çamlıdere halkını yıllarca etti irşad.
O halk da fakir olup, pek azdı hayvanları.
Hatta otlatmak için, yoktu bir çobanları.

O bu hali görünce, bu, dert oldu içine.
Kendisi talip oldu, bu çobanlık işine.
Buyurdu: (Ben yaparım çobanlığı size hep.
Ve hatta bu iş için, ücret de etmem talep.)

Köylüler, kendisini tanımıyorlardı hiç.
Bu teklif karşısında, buldular neşe, sevinç.
O akşam gördüler ki, ineklerin memesi,
Süt ile dolu geldi, hayrette kaldı hepsi.

Böyle bir neticeyle karşılaşınca ilk kez,
Evliya olduğunu anladı köyde herkes
Bir gün de, sığırları salmıştı kırlık düze.
Baktı ki, bir kurt gelmiş, kıyacak bir öküze.

Kurda hitab etti ki: (Bunu öldürmek için,
Ey kurt, söyle bakalım, sen kimden aldın izin?)
Dedi ki: (Ey efendim, nasibimdir bu benim.
Allah’ın izni ile öldürüp yiyeceğim.)

Buyurdu: (Şimdi git de, yarın gel ye, olur mu?
Ben dahi sahibine söyleyeyim durumu.)
O kurt (Peki) diyerek, dönüp gitti yerine.
O da, söyledi bunu o akşam sahibine.

Lakin o, bilmiyordu onun büyüklüğünü.
İnanmayıp, hafife aldı onun sözünü.
Ertesi gün kurt gelip, öküze durdu yakın.
Buyurdu ki: (Ye ama, deriyi delme sakın.)

Kurt dahi (Peki) deyip, dokunmadı deriye.
Akşama, sığırlarla deri gitti geriye.
Adam, öküz yerine, görünce sırf deriyi,
Dava etti kadıya Ali Semerkandi’yi.

Kadı, iki tarafı dinleyip, geçti zabta.
(Şahidin var mı?) diye, sordu bu veli zata.
Buyurdu ki: (Ey kadı, bu işi görenler var.
Şahittir o yerdeki ağaçlar ve kayalar.)

O anda bir gürültü kopuverdi derinden.
Ordaki ağaçlar ve dağlar koptu yerinden.
Ve mahkemeye doğru hepsi yol alıyordu.
O ses ve gürültüler, onlardan geliyordu.

İnsanlar, korkusundan kaçışınca etrafa,
O veli, şu şekilde nida etti bu defa:
(Ey ağaçlar, ey taşlar, ne için gelirsiniz?
Size, şahitlik için gelin demedik ki biz.)

O böyle söyleyince, hepsi durdu bir anda.
Gördüler bu durumu kadı ve o adam da.
Onun büyüklüğüne inandılar yakinen.
El öpüp, talebesi oldular hepsi birden.
07.EYLÜL.2013-CUMARTESİ

Hiç yorum yok: